• Sùng Thị Dế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Uỷ viên BCH

 • Ngải Thị Giáo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên BCH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Uỷ viên BCH

 • Đỗ Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch công đoàn

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal